Összes bejegyzés havi bontásban:

EBOLTÁS

Felhívás
 
Felhívjuk a tisztelt eb- tartók figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni szervezett oltására Olasz községben,  2015 június 8-án hétfőn 16- órától  18.30 óráig   kerül sor.
A pótoltás 2015 június 10-én szerdán16 órától 17-ig lesz.
Az oltást dr. Makai Árpád állatorvos végzi.
Az oltás helye  a Polgármesteri hivatal udvara .
A vonatkozó rendelet értelmében minden 3 hónaposnál idősebb ebet be kell oltani veszettség ellen, majd azt éves gyakorisággal ismételni kell.
Az eb-oltás díja 4000 FT ebenként, a féregtelenítés díja 300Ft/10ttkg tablettánként.
Az először oltásra kerülő ebek oltásának tényét a 164/2008.(XÍÍ 20)FVM rendelet előírásának megfelelően sorszámozott könyvben kell rögzíteni melynek díja 500 Ft .Elveszett oltási könyv pótlása 500 Ft
Az 1998 évi XXVIII törvény valamint a 41/2010 kormányrendelet vonatkozó pontjai szerint minden 4 hónaposnál idősebb ebet chippel kell megjelölni. Veszettség ellen csak chippel megjelölt ebet szabad az oltást végző állatorvosnak beoltani.
                                            Eb chippel való megjelölésének  díja 4500 FT .
melyre az  oltást megelőzően kerülhet sor.
Ha  valaki az ebét háznál szeretné beoltatni úgy azt kérjük jelezze a falugondnoknál vagy a 06 30 9478 -360 as telefon számon dr. Makainál. A háznál chippel való megjelölés valamint oltás  díja az összevezettet díjhoz képest + 1000 - Ft/eb.
Amennyiben valaki másutt oltatja be az ebét, úgy kérjük, hogy az eb oltási bizonyítványát a Polgármesteri hivatalban 2015 június 30-ig szíveskedjen bemutatni, hogy az eb oltás ténye a községi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
Tisztellettel                                                dr Makai Árpád